Het Schildersbedrijf

 


 Van der Geest Schilderspecialisten B.V. te Leeuwarden is een service- en klantgericht schildersbedrijf voor opdrachtgevers in de bouw, vastgoed, zorg, onderwijs, particulieren en het bedrijfsleven. Zowel op het gebied van onderhoud en nieuwbouw als op gebied van totaalonderhoud, renovatie en duurzaam onderhoud.

 Het schildersbedrijf heeft zich in de afgelopen 90 jaar ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare onderneming en staat daarnaast bekend om haar innovatieve en sociale karakter, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  De werkzaamheden worden geconcentreerd in Noord-Nederland. 
Wij zijn VCA** versie 2008/5.1 gecertificeerd en al onze medewerkers zijn in het bezit van het VCA certificaat. 
   

Wij zijn gespecialiseerd in:

 
  

Vanuit onze vestiging in Leeuwarden en met ongeveer 125 allround vakbekwame schilders in vaste dienst (door een in 2002 eigen ontwikkeld jaarmodel ) zijn wij gespecialiseerd in duurzaam onderhoud en afwerking. De opdrachtgever heeft hierbij de keuze uit onderstaande categorieën of combinaties hiervan:  

 • 100% opname / inventarisatie en advisering van projecten. 
 • Binnen- en buitenschilderwerk voor zowel onderhoud, renovatie als nieuwbouw.
 • Beglazingswerkzaamheden.
 • Mutatie onderhoud van leegstaande en verhuurde woningen.
 • Meerjaren onderhoud van projecten met verregaande garantie afspraken en onderhoudservice.
 • Prestatie gericht onderhoud (referentielijst op aanvraag).
 • Totaal onderhoud.
 • Houtherstel werkzaamheden. 
 • Resultaatgericht vastgoed onderhoud.

   
   

Projecten


VvE M. de Heerstraat
Leeuwarden

160 wng. Aldlân
Leeuwarden

24 app. Kraaienest
Groningen

Villa Barentz
Groningen

85 woningen te Joure

Achmea gebouw 1-2
Leeuwarden

42 woningen
Bantega, Echten, Lemmer e.o.

29 wng. Marsdijk
Assen

10 wng. Langestreek
Lemmer

Entrepotgebouw
Harlingen

62 app. Britsenburg
Leeuwarden

9 app. Koningskaars
Schiermonnikoog

17 woningen
Harlingen

Poppodium De Neushoorn
Leeuwarden

Poppingahiem
Surhuisterveen

Palembangstraat
Groningen

Tuorrebout 114-134
Burgum

Theater De Koornbeurs
Franeker

Winkelcentrum Domus
Alkmaar

Wylaarderhof
Leeuwarden

Skilhiem / Nije Poarte
Stiens

Pand Bauhaus
Groningen

Herbrandastate
Buitenpost

Diverse panden
geheel Nederland

Fonteinflat
Leeuwarden

60 app. Fennenplein
Leeuwarden

De Botter
Leeuwarden

Westeindeflat
Leeuwarden

Stenden Hotel
Leeuwarden

Bredeschool
Zuidhorn

Corpus Den Hoorn
Groningen

Centrumplan
Burgum

Pand Loodswezen
West Terschelling

`t Bildthuys
Leeuwarden

Marcelis Govert Gasthuis
Leeuwarden

27 app. Sikkemahus
Zwaagwesteinde

26 huurwoningen
Wijnaldum

114 wng. Corneliusstr.
Sneek

Bibliotheekservice
Leeuwarden

25 wng. Hallum/Ferwert

Amelandshof
Leeuwarden

Restaurant Stenden
Leeuwarden

97 wng. Startblock
Almere

28 wng. Frittemastate
Leeuwarden

81 app. Kempenaerstate
Heerenveen

Potterzijlstraat
Sneek

114 wng. Corneliusstraat
Sneek

Meckama State
Kollum

28 app. Bloemersmaborgh
Groningen

23 woningen
Scharnegoutum

28 app. Oostergoplein
Leeuwarden

Erasmushiem
Leeuwarden

50 wng. Wilhelminastr.
Harlingen

Nordwin College
Buitenpost

30 woningen Harlingen
C. van der Lindenstraat e.o.

184 wng. Polluxstraat
Groningen

192 wng. Schepenbuurt
Leeuwarden

NHL Hogeschool
Leeuwarden

Friesland Campina
Leeuwarden

Diverse GGZ gebouwen
Franeker / Leeuwarden / Heerenveen

27 app. Ravelijnsburg
Leeuwarden

CSG Liudger College
Drachten

56 app. Tjalkstraat
Sneek

W. de Zwijgerstraat eo
Sneek

36 wng. Partuurstraat
Sneek

77 wng. Melier e.o.
Sneek

192 wng. Furmerusflat
Sneek

28 wng. W. Hofstraat
Lemmer

Cornelis Trooststraat
Leeuwarden

Aldlansdyk 86 t/m 108
Stiens

250 wng. Lemmerweg West
Sneek

Deuren 192 portiekflats
Sneek

Kamer van Koophandel
Leeuwarden

Huys ter Swaagh
Beetsterzwaag

Centrumplan De Marren
Leens

Winkelcentr. Mercurius
Assen

43 woningen
Wirdum

92 wng. De Gealanden
Leeuwarden

8 app. Franeker Poort
Franeker

Zorgcentrum De Spiker
Harlingen

39 app. Scherhemstraat
Sneek

ROC Friese Poort
Sneek

Laboratorium Izore
Leeuwarden

19 wng. Voorhuis 1-19
Drachten

44 app. Waterman
Sneek

62 flatwng. Parkflat
Leeuwarden

36 app. Krommezijl
Leeuwarden

40 wng C. Houtmanstr.
Lemmer

Populierenstraat e.o.
Leeuwarden

37 wng. Archipelweg
Leeuwarden

234 wng. Vuurdoornstr.
Leeuwarden

84 flatwng. Morrahem
Sneek

Huizumerlaan 18
Leeuwarden

MCL
Leeuwarden

57 wng. Weytackers
Emmen

OBS De Triangel
Grijpskerk

43 wng. Zonneweide
Surhuisterveen

22 app. Ooievaarsnest
Lemmer

68 wng. Camminghastraat
Leeuwarden

9 woningen Dobbehof
Drachten

Stadskantoor
Leeuwarden

Marcelis Govert Gasthuis
Leeuwarden

De Marne
Harlingen

Grachtswalplein
Harlingen

93 wng. Brunostraat
Bolsward